صفحه اصلی / رضایتمندی مشتریان ونوشه

رضایتمندی مشتریان ونوشه

رضایت مشتریان ونوشه

قطعا رضایت مشتریان و کاربران برای ما هدف اصلی میباشد و ادامه راه با این هدف کمک به ارتقاع بیش از پیش فروشگاه ونوشه است . طی مدت فعالیت ونوشه ، مشتری یا کاربری ابراز نارضایتی نداشته است و در صورت بروز مشکلات نیز با تمام توان و قبول مسئولیت کامل، تمام مشکلات را تا رسیدن کالای سالم و اصل به دست مشتریان ترفیع کرده ایم. برای اینکه از ما خرید میکنید قدردان شما هستیم . و قطعا برای یک فروشنده لذتی بالاتر از ابراز رضایتمندی مشتری نیست.